Nassim Nicholas Taleb

"Bir hiçsiniz, o kadar."

Şato,Franz Kafka
Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb, 21 yılını risk alarak geçirdikten sonra felsefe, matematik ve (öncelikle) olasılıkla ilgili pratik problemler alanında araştırmacı oldu. Zamanının büyük bülümünü gezip dolaşarak, dünyanın dört bir yanındaki kafelerde meditasyon yaparak geçirse de, halen New York Üniversitesi Tandon Mühendislik Fakültesi’nde Ordinaryus Profesördür. Incerto adlı bir dizide toplanan kitapları 36 dilde yayımlanmıştır. Taleb Incerto’ya destek olarak, uluslararası ilişkiler ve risk yönetiminden istatistiksel fiziğe kadar çeşitli konularda elliden fazla bilimsel makale kaleme almıştır. “Ender rastlanan bir cesaret ve engin bilgi karışımı” olarak nitelendirilen, olasılık ve belirsizlik üzerine önde gelen bir düşünür olarak geniş çapta tanınan yazar, yaşamını çoğunlukla New York’ta sürdürmektedir.

Yazara Ait Kitaplar

5 Adet