Varlık Dergisi Abonelik

Varlık Dergisi Abonelik

“Varlık” 90 yıldır okurlarıyla var

“Varlık”, kültür hayatımızı etkileyen hemen her konuda dosyalar hazırlayan, güncel toplumsal sorunlara tepki veren, tarihi boyunca yeni kuşaklarla iletişimini hiçbir zaman koparmayan, gençlerden güç alan bir dergi.

“Varlık”ta post-truth’tan prekaryaya, sanat ekonomisinden dikkat ekonomisine, kartografik edebiyattan siberpunk’a, duygu politikasından 21. yüzyılda feminizme, post-Kemalizm’den post-hümanizme, eleştiriden estetiğe, metaverse’den yapay zekâya, kentsel dönüşümden kültürel iktidara, değişen okuma kültüründen Türkçenin çıkmazlarına oldukça geniş bir yelpazede çeşitli dosyalar yayımlıyoruz. “Dünyanın Sonu Yaklaşırken Sanatın Anlamını” da, “Sinemada, Belgeselde, Yeni Medyada Hikâyenin Değişen Yüzünü” de, “Yanlış Doğululaşma”yı da, “Solun Yersizyurtsuzlaşması”nı da biz tartışıyoruz.

“Varlık”, bir edebiyat - kültür sanat dergisinin nasıl çağının tanığı olabileceğini göstermekle kalmıyor, okurları ve yazarlarıyla birlikte “başka bir dünya mümkün” diyerek hayata müdahale etmenin yollarını da araştırıyor.

“Varlık”ta sadece dosyalarımıza ağırlık vermiyoruz, edebiyat başta olmak üzere tüm sanat disiplinleri hakkında yazılar yayımlıyor, belgesel, kısa film, sinema, tiyatro, felsefe, sanat tarihi, minyatür, mimarlık, psikoloji, performans sanatı, müzik gibi alanlarda önemli çalışmalara imza atmış isimleri söyleşilerle sayfalarımızda ağırlıyoruz. Kimse bir sayımızı kaçırdı diye üzülmesin: Abonelerimize 1933’ten günümüze tüm dijital arşivimize erişim imkânı sunuyoruz.

“Varlık” hepimizin belleği. “Varlık” edebiyatın, sanatın dönüştürücü gücüne inananların dergisi.