Düşün

TEMSİL, İDEOLOJİ, KİMLİK

TEMSİL, İDEOLOJİ, KİMLİK

100,00 TL 75,00 TL
224 Sayfa
Düşün
978-975-434-542-1
SEPETE EKLE

Açıklama

Fiziksel ve sosyal çevremiz sınırlı, medyanın sembolik ortamı ise neredeyse sınırsız. Kendimize ait sandığımız seçimler aslında medyada sunulanlar arasında yapılmış seçimler. Bireysel medya tüketimimiz sınırlı olsa da, ilişki kurduğumuz ve beklentilerine önem verdiğimiz diğer kişiler medya temsillerinin nüfuz alanından sesleniyorlar bize. Onların beklentilerinden etkilenmediğimizi söyleyebilir miyiz?

Asıl soru şu: İnsanın kendi kimliğini belirlemesi mümkün mü? Birey anlam dünyasını, düşünsel kaygılarını, zevklerini, hayat planlarını, diğer insanlarla ilişki kurma biçimlerini ve kimliğine ait gördüğü daha birçok özelliği kendisi belirleyebilir mi? Kendi sesiyle konuşabilir mi?

Temsil, İdeoloji, Kimlik’te Sibel Fügan Varol, medyanın giderek en önemli toplumsal yapı haline geldiği günümüzde medya temsillerinin kimlik edinme sürecindeki rolünü yorumluyor, “düşünce ve eylemlerimize yön veren bilişsel haritalar” anlamıyla ideolojinin de medya temsilleri üzerinden kimliğimizi etkilediğini ileri sürüyor. Bu tezi ortaya koymak üzere, ideoloji, temsil ve kimlik kavramlarının anlam menzilinin neleri içerdiğini tarihsel perspektif içinde tartışıyor, aralarındaki etkileşimi inceliyor. Eleştirel yaklaşımın kavramsal araçlarıyla deneysel çalışmaların bulgularını birleştiren bir yaklaşım benimsediği yolculuğunda felsefe, sosyoloji, sosyal psikoloji ve psikoloji disiplinlerinin kazanımlarından yararlanıyor.

Varol, “Nasıl yaşamalı?” sorusuna cevap arayan hemen herkesin uğrak yeri konumundaki kimlik kavramının iletişim çalışmalarında hangi bağlamda ele alınmasını gerektiğini sorgulayan önemli bir kaynak kitap sunuyor okurlara.