PANAIT ISTRATI

"Bir hiçsiniz, o kadar."

Şato,Franz Kafka
PANAIT ISTRATI
PANAIT ISTRATI

Balkanların Maksim Gorki'si olarak anılan Panait Istrati 10 Ağustos 1884 tarihinde Romanya’nın İbrail kentinde dünyaya geldi. İlk romanı Kira Kiralina 1923 yılında Romain Rolland'ın yazdığı önsözle birlikte basılmıştır. Panait Istrati tüm eserlerini anadili oIan Rumence değil, Fransızca olarak yazmıştır. Türkçeye de çevriImiş önemli eserIeri arasında, Arkadaş (Mihail), Akdeniz, Sokak Kızı (Nerantsula), Angel Dayı, Kodin, Baragan'ın Devedikenleri, Uşak ve Sünger Avcıları gelir. Gençlik yıllarında devrimci hareketlerin etkisine ka?ılmış olan Istrati, 1929'da Komünist Parti’nin daveti üzerine Sovyetler Birliği'ni gezdikten sonra umutsuzluğa ka?ılmış ve politik mücadelenin dünyada bir şeyleri değiştirmek için yetersiz olduğu fikrini edinmiştir. Pek çok romanında da politikadan, politik mücadeleden çok insanı insan ya?an değerler üzerinde durması bu yüzdendir. Yazar 18 Nisan 1935’te aramızdan ayrıldı.

Yazara Ait Kitaplar

6 Adet