Anı/Günlük

BABA BİZE NEDEN DÖNME DİYORLAR?

BABA BİZE NEDEN DÖNME DİYORLAR?

120,00 TL 90,00 TL
368 Sayfa
Anı/Günlük
978-975-434-686-2
SEPETE EKLE

Açıklama

Selanik üzerine konuşmak, yazmak kaybettiğimiz bir dünyayı ve insanını anlama çabasıdır. O Selanik ki Osmanlı’nın batıya açılan penceresi, eski İstanbulluların “Avrupai Osma-ni”sidir. Selanik, Osmanlı’nın İstanbul’dan sonra, Rumeli yakasındaki en parlak kentidir. Osmanlı yönetiminde geçen dört yüz seksen iki yıl boyunca çok uluslu, çok kültürlü, çok dilli bir kent olma özelliğini sürdürmüştür.

Selanik’in en özgün topluluğunu ise “Dönmeler” oluşturmuştur. Dönmelerin büyük katkısı ile Selanik, önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. Dönmelerin Balkan Har-bi’nin ve Mübadele’nin etkisi ile İstanbul’a yerleşmeleri, tarihsel sürece yeni bir boyut ka-zandırmıştır. Her ne kadar Cumhuriyetin kuruluş yıllarında laik devlet anlayışını ve “eşit yurttaş” kimliğini büyük bir sadakatle benimseseler de geniş toplum tarafından daima kuş-kuyla karşılanmışlar, günümüze kadar süregelen nefret söyleminin, komplo teorilerinin he-defi olmuşlardır.

Suzan Nana Tarablus bu kitabında, “Dönmeler”in İstanbul’a göçünden tören ve ritüellerine, komşuluk ilişkilerinden yemek kültürlerine, bir araya gelme pratiklerinden toplumsal bel-lekte yer etmiş travmalarına kadar konuya dair önemli bir sözlü tarih çalışması yapıyor.

Bu kez konuşma sırası “Dönmeler”de!..