Derleme

KLASİK AKIM

KLASİK AKIM

120,00 TL 90,00 TL
376 Sayfa
Derleme
978-975-434-343-4
SEPETE EKLE

Açıklama

Erdoğan Alkan bu çalışmasında Klasik Akım’ın kökenini ve sonraki yüzyıllara uzanan gelişimini ayrıntılarıyla anlatırken; antik Yunan’dan Homeros, Sapphô, Solon, Pindaros, Plutarkos, antik Roma’dan Catullus, Vergilius, Ovidus, Jouvenalis gibi şair ve yazarların yanı sıra, Malherbe, Descartes, Pascal, Villon, Marot, Cornéille, La Fontaine, Racine gibi pek çok önemli ismin ürünlerine yer veriyor. Klasik Akım’ın Türk yazınındaki yeri ve etkisini; Şinasi, Namık Kemal, Muallim Naci, Abdülhak Hamit Tarhan ve neoklasik şairimiz Yahya Kemal’in yapıtlarını irdeliyor.