Dr. Harriet Lerner

"Bir hiçsiniz, o kadar."

Şato,Franz Kafka